jueves, 25 de septiembre de 2008

Carnaval no Casino Vello


Foto cedida por Gelo Fernández y Pili Prieto.

Etiquetados: mi padre Bernardo Prieto Rodríguez y Raquel del Córrigo. Al fondo, "Lani" del Labrador.

domingo, 14 de septiembre de 2008

Palabras e expresións valdeorresas

Esta vai ser unha pequena recolleita de palabras ou expresións que lembro de neno. Unhas poucas oinas co paso do tempo. Seguro que haberá moitas que xa desapareceran da fala coloquial.

Abatigar: salpicar, chapuzar. 
Afurrucar: acompañar coa man cando se lanza a bola (canica). 
Alfonín: embudo. 
Aligacha: legáchema, lesma. 
Amorodo: froito silvestre comestible. 
Androlla, botelo, pigureiro: embutidos. 
Apalominado: atontado, atolondrado.
Balsaín: nectarina. variedade de pexego. 
Barcal: artesa.
Baxolas: fabas secas con vaina. Ex.: caldo de bañolas. 
Biorto:
Boche: "chourizo de boche". Faise coas vísceras e cómese cocido. Tamén lle chaman nalgúns lugares "chourizo de sábado". 
Buleiro:cagallón, bosta. 
Caborco: corgo, gabia.
Cachón:zona do río pouco profunda e rápida. 
Calantornia:cabezudo grande. 
Canudeira: peza da cuba, onde vai introducida a billa.
Careca:(voz brasileira)dise daquela persoa totalmente calva. 
Carqueixa: carpaza, queiroa. 
Carrabouxo:landra. 
Carrelo: lombo. Ex.: Levar algo ou alguén ao carrelo. 
Carrúa: corredoira. 
Cirillote:igual que buleiro, cagallón. 
Chita: Ex. Perder ata a chita. 
Choia: ave carroñeira mási pequena que un corvo. 
Choupín: cogumelo. 
Cochar: perder nun xogo ou en xeral. 
Concho:noz. 
Deda: dedo do pé. 
Demouca: poda 
Desamargullar: sacar algo debaixo da auga. 
Embarcar: tirar, lanzar a mucha distancia 
Érbedo:froito silvestre comestible. 
Escofear/escofinar: desplumar, deixar a alguén sen diñeiro.
Enferretar/encerretar: acirrar. 
Freba:
Frejol: xudía. 
Funil: embudo. 
Galbana: preguiza. 
Galocha: zoca. 
Galla: póla. 
Gromo:xeno. 
Guichar: axexar, espiar. 
Louxa:
Maniotas: dolores musculares (“agujetas”). 
Maravallas: acelgas. Ex: empanada de maravallas. 
Marrachace: xogo igual ou similar ao "pilla". 
Meterse a cheas: mollarse (estando vestido). 
Murnia: baixo estado anímico. 
Pala: cavidade natural nos ríos.
Pelexar: rifar. 
Piliqueiras: faballóns, zocas. 
Pedichón: dise da persoa que pasa todo o día pedindo. 
Pinchacarneiro: relincrín, voltereta. 
Prea: "ir á prea": Irlle roubar froita ao viciño. 
Purrela: viño frouxo.
Ralbar:
Ramisca: engado, insecto que se atopa debaixo das pedras do río, para pescar. 
Recas: dise ou aplícase a aquelas pólas mal podadas. 
Reco: porco. 
Relincrín: voltereta. "Dar un relincrín". 
Ripar: escorregar, escorrer. 
Soá: espiñazo. 
Somanta: malleira, paliza. 
Sorbeira: capudre. 
Toque: gocho, toco. 
Torgo: raíz da carqueixa, que se empregaba como combustible nas cociñas. 
Xardón: aciñeira baixa. Xxato: cuxo, terneiro. 
Xostrada: caída. zarapilda: malleira, tunda, paliza. Ex. Levar unha (boa) zarapilda.