sábado, 26 de julio de 2014

Iglesia de San Lourenzo de Arcos (Vilamartín de Valdeorras-Ourense).

Esta igrexa de San Lourenzo de Arcos era anexa de san Miguel de Xagoaza e pertencía á encomenda de Quiroga xunto coas valdeorresas de Alberguería (o pobo desaparecido en 1958 polo encoro de Prada, pero a igrexa trasladada pedra a pedra á Veiga de Cascallá), co seu anexo Robledo da Lastra e o priorato de San Juan de Celavente. Era una “igrexa propia” da encomenda, que era o prior de San Salvador do Hospital de Quiroga (do que xa se ten falado neste muro). Non logrei identificar a quén pertencen as armas do altar pétreo, incrustado na fachada, Moi probablemente sexa delgún comendador ou cabaleiro sanxuanista, por levar incorporada a cruz octógona desta Orde. Incorporouse de novo á diócese de Astorga en 1874.

TRADUCCIÓN:

Esta iglesia de San Lorenzo de Arcos era anejo de San Miguel de Xagoaza y pertenecía a la encomienda de Quiroga junto con las valdeorresas de Alberguería (el pueblo desaparecido en 1958 por el embalse de Prada, pero la iglesia trasladada piedra a piedra a Veiga da Cascallá), con su anejo de Corixido, San Juan de Arnado, San Juan de Éntoma con su anejo Robledo da Lastra y el priorato de San Juan de Celavente. Era una "iglesia propia" de la Orden Sanjuanista y era visitada por el comendador quirogués o por el vicario general de la encomienda, que era el prior de San Salvador del Hospital de Quiroga (de lo que ya se ha hablado en este muro). No he logrado identificar a quién pertenecen las armas del altar pétreo, incrustado en la fachada (fotografía 2). Muy probablemente sean de algún comendador o caballero sanjuanista, por llevar incorporada la cruz octógona de esta Orden. Se incorporó de nuevo a la diócesis de Astorga en 1874.

Fotografías cedidas por José Fernández Pérez e información aportada por Isidro García Tato, publicadas en el grupo de Facebook “La Magia de las Piedras” (https://www.facebook.com/groups/LaMagiadelasPiedras/?fref=ts).

miércoles, 23 de julio de 2014

Casa da Torre de San Salvador do Hospital (Quiroga-Lugo).Casa da Torre de San Salvador do Hospital (Quiroga-Lugo). Nesa casa era onde vivía o prior da igexa de San Salvador do Hospital, pertencente á Encomenda Sanxoanista de Quiroga, que está enfronte. Ao mesmo tempo, tal prior era o vigario xeral de todas as igrexas da encomenda quiroguesa, un total de 30. Entre elas as valdeorresas de Xagoaza, Arcos, Éntoma, Robledo da Lastra, Arnado, Alberguería (desaparecida) e Celavente, que eran exentas ou separadas da diócese e nomeábanse canonicamente “territorium separatum cum quialitate nullius dioecesis”. (“Orde do Hospital” nomeábase á Orde Militar do Hospital ou Orde Hospitalaria. A partir de 1530 déuselle en chamar Orde de Malta, ao concederlle o emperador Calos V as illas de Malta, Gozo e Comino. Hoxe noméase oficialmente “Soberana Orde Militar e Hospitalaria de San Xoán de Xerusalén, de Rodas e de Malta”.)
Traducción:
Casa de la Torre de San Salvador do Hospital (Quiroga-Lugo). En esa casa era donde vivía el prior de la iglesia de San Salvador do Hospital, perteneciente a la encomienda sanjuanista de Quiroga, que está enfrente. Al mismo tiempo, tal prior era el vicario general de todas las iglesias de la encomienda quiroguesa, un total de 30. Entre ellas, las valdeorresas de Xagoaza, Arcos, Éntoma, Robledo da Lastra, Arnado, Alberguería (desaparecida) y Celavente, que eran exentas o separadas de la diócesis y se denominaban canónicamente “territorium separatum cum quialitate nullius dioecesis”.
(“Orde do Hospital” se llamaba a la Orden Militar del Hospital u Orden Hospitalaria. A partir de 1530, se le llamó Orden de Malta, al concederle el emperador Carlos v las islas de Malta, Gozo y Comino. Hoy se le llama oficialmente “Soberana Orden Militar y Hospitalaria de San Juan de Jesusalén, de Rodas y de Malta”.
Fotografías cedidas por José Fernández Pérez e información aportada por Isidro García Tato, publicadas en el grupo de Facebook “La Magia de las Piedras” (https://www.facebook.com/groups/LaMagiadelasPiedras/?fref=ts).